Politica de utilizare acceptabilă (AUP)

Tot ce ai nevoie pentru prezența ta online

Politica de utilizare acceptabilă (denumită în continuare AUP) este concepută pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a serviciilor noastre și pentru a proteja calitatea, fiabilitatea și securitatea rețelei, sistemelor și clienților noștri. Toți clienții CHML sunt obligați să respecte AUP.

Activități interzise

Clienților li se interzice angajarea în oricare dintre următoarele activități:

  • Activități ilegale: orice activitate care încalcă legislația națională a României sau legislația internațională este strict interzisă.
  • Încălcări ale rețelei și ale securității: orice încercare de a perturba sau încălca securitatea rețelei, inclusiv accesul neautorizat la alte conturi, sisteme sau rețele fără autorizarea corespunzătoare.
  • Spam și e-mailuri comerciale nesolicitate (UCE): nu este permisă trimiterea de spam, e-mailuri nesolicitate sau orice altă formă de e-mail în masă.
  • Încălcări ale proprietății intelectuale: implicarea în activități care încalcă drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele, secretele comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
  • Limbajul defăimător sau abuziv: Utilizarea serviciilor noastre pentru a transmite limbaj defăimător, hărțuitor, abuziv sau amenințător.
  • Activitate frauduloasă: implicarea în activități frauduloase, inclusiv dar fără a se limita la phishing, fraudă cu cardul de credit și alte forme de practici înșelătoare.
  • Abuz de resurse: activități care supraîncărcă sau folosesc abuziv resursele noastre de rețea și/sau computaționale, inclusiv, dar fără a se limita la, rularea de programe sau servere care consumă timp excesiv de CPU sau spațiu de stocare.
Consecințele încălcării AUP

Încălcarea prezentului AUP poate duce la suspendarea sau încetarea serviciilor furnizate de CHML. De asemenea, putem lua măsuri legale dacă este necesar.

Modificări ale AUP

CHML își rezervă dreptul de a modifica acest AUP în orice moment, fără notificare prealabilă. Clienții sunt responsabili pentru revizuirea regulată a acestei politici.

Informații de contact

Dacă aveți întrebări despre acest AUP, vă rugăm să ne contactați pe adresa e-mail legal@chml.ro

Ultima actualizare: 7.10.2023

Scroll to Top